I řekl Bůh: „Ať je světlo!“ A bylo světlo.

Záchrana člověka

SPOLEČNÁ SHROMÁŽDĚNÍ: 

Vítejte!

Co je pravda?

10:15  | Neděle, Roudnice nad Labem

18:00 | Úterý, Roudnice nad Labem

17:00  | Pátek, Doksy

Jak poznat Boha

GET IN TOUCH

Společenství Calvary

​Pomáháme lidem najít cestu ke svému Stvořiteli:


Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby


každý, kdo v Něho uvěří nezahynul, ale měl život věčný.


Jan 3:16.

 

Učiňte první krok ke své obnově - navštivte nás!